ติดต่อเต็นท์

วิเชียรกลการ

28 ถ.อัษฏา ต.ศรีภูมิ ล๊อคที่6

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

081-6811972, 081-9523095 (พี่แนน), 0882604477(พี่แบงค์)